Sakrament Chrztu świętego

Wszystkie sprawy związane ze Chrztem świętym prosimy uzgadniać w pierwszej kolejności z księdzem dyżurnym w kancelarii tj. zgłoszenie i termin chrztu.

Sakrament Chrztu odbywa się w I oraz III Niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 13:00.

Nauka dla rodziców przed chrztem dziecka odbywa się w naszej Parafii w PIĄTEK (przed Niedzielą Chrztu) o godz. 19:15 w sali katechetycznej nr 4.


INFORMACJE DOT. SAKRAMENTU CHRZTU

1. Rodzice dziecka zobowiązani są aby uczestniczyć w naukach przed chrztem: w piątek, przed Niedzielą chrztu o godz. 19:30 w Sali katechetycznej nr 4 (wejście za kioskiem parafialnym).

2. Sakrament chrztu odbywa się w I i III Niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 13:00. Na chrzest nie trzeba się zapisywać wcześniej, jeżeli ma być w w/w terminach. Jeżeli chcieliby Państwo, aby chrzest odbył się w innym terminie, prosimy o ustalenie tego faktu w kancelarii parafialnej.

3. Dopiero w ostatnim tygodniu przed chrztem (najwcześniej w poniedziałek przed niedzielą chrztu) jedno z rodziców przychodzi do kancelarii parafialnej, aby spisać akt chrztu. Należy mieć ze sobą:

  • 3.2. informacje o rodzicach chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania i jeżeli nie mieszkają na terenie naszej parafii – zaświadczenie z parafii miejsca zamieszkania, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami oraz, że mogą zostać rodzicem chrzestnym (zaświadczenia dostarczamy w dniu chrztu dziecka).

4. Chrzestnym może być osoba, która: 

  • ukończyła 16 lat;
  • przystąpiła do sakramentu chrztu, Eucharystii i bierzmowania;
  • jest praktykującym katolikiem i nie żyje w konkubinacie, związku cywilnym itp.
  • nie dokonała aktu apostazji.

6. W dniu chrztu rodzice wraz z chrzestnymi przychodzą do zakrystii kościoła o godz. 12:40 lub wcześniej w celu podpisania dokumentów. Oddają także kartki z podpisami o odbytej spowiedzi i zaświadczenia chrzestnych mieszkających poza naszą parafią.