XXXIV Niedziela Zwykła – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (22 listopada 2020 r.)

1. Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Nabożeństwo po Mszyświętej o godz. 13.00. Za uczestnictwo w nabożeństwie i modlitwę można uzyskaćodpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 2. Wypominki roczne przyjmujemy nadal (…)