Kościelna Służba Porządkowa Totus Tuus

Spotkania:

Zapraszamy w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 16:00 do sali nr 3 wszystkich chętnych mężczyzn pragnących pogłębić swoją wiarę i uczestniczyć w życiu parafii.

Historia:

Kościelna Służba Porządkowa Totus – Tuus Archidiecezji Warszawskiej powstała z inicjatywy Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w 1979 r. w celu zabezpieczenia ładu i porządku w czasie pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. Działa ona w oparciu o DEKRET z dnia 30 marca 1983 r. wydany przez J. Em. Ks. Kardynała Józefa Glempa – Prymasa Polski. Po powstaniu Diecezji Warszawsko – Praskiej dekret został zatwierdzony przez Ordynariusza Ks. Bp Kazimierza Romaniuka w dniu 20 listopada 1993 r. Kościelna Służba Porządkowa zrzesza wyłącznie mężczyzn. Celem wspólnoty jest życie wiarą oraz zachowanie ścisłej więzi z Kościołem, co realizuje się poprzez pogłębianie i rozwój życia religijnego, a w szczególności przez praktykowanie i pielęgnowanie życia sakramentalnego oraz zapoznawanie się z zasadami liturgii i nauki społecznej Kościoła.

W parafii Nawrócenia Św. Pawła Apostoła Kościelna Służba Porządkowa powstała przed pierwszą pielgrzymką Ojca Św. Jana Pawła II do Polski. Na apel ówczesnego Ks. Proboszcza Jana Flazińskiego zgłosiło się około 200 mężczyzn. Jedni z potrzeby wewnętrznej służenia Bogu, Kościołowi i ludziom, inni na przekór komunistycznej władzy. Byli też członkowie z nadania ówczesnych władz państwowych.

Aktywność wspólnoty:

Obecnie bracia Parafialnej KSP Totus – Tuus czynnie uczestniczą w życiu parafii. Stanowią służbę liturgiczną ołtarza w czasie Mszy świętych. Są obecni w asyście procesyjnej w czasie nabożeństw eucharystycznych w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, w nabożeństwach Gorzkich Żali i w procesji Bożego Ciała. Na szczeblu diecezji bracia zabezpieczają porządek w różnych wydarzeniach religijnych. Poczet sztandarowy jest obecny na uroczystościach odpustowych w parafiach na terenie diecezji.

Członkowie KSP poświęcają również swoje siły fizyczne na rzecz parafii. Ustawiają szopkę na Boże Narodzenie, uczestniczą w transporcie, instalacji i wykonaniu wystroju choinek w kościele górnym i dolnym. Przygotowują Ciemnicę i Grób Pana Jezusa. Przewożą, montują, a potem demontują konstrukcje ołtarzy na Boże Ciało.