O Parafii

Liczba parafian: 30000

Parafię erygował Kard. August Hlond 25 lipca 1948 roku z części parafii Najczystszego Serca Maryi w Warszawie-Grochowie. Tymczasowym miejscem kultu była kaplica Braci Albertynów przy ul. Grochowskiej 194/196, a raczej pięć kaplic, w których równocześnie sprawowano co 40 minut Msze Św. niedzielne. Warunki lokalowe były zatem niesłychanie trudne i od początku czyniono starania o budowę kościoła przy zbiegu ulic Waszyngtona i Grochowskiej. Władze nie tylko nie wyraziły zgody na budowę, ale utrudniały działalność duszpasterską; zajęły kaplicę na drugim piętrze i eksmitowały księży. 28 października 1951 roku parafię oddano w opiekę Najświętszego Serca Jezusowego. W tym samym roku zakupiono obraz Św. Judy Tadeusza (pędzla Zofii Grabowskiej), który stał się obok Św. Pawła gorąco czczonym patronem parafii. W 1952 r. zbudowano prowizoryczny ołtarz w oknie kaplicy, dla wiernych nie mieszczących się już wewnątrz. W 1957 r. wybudowano taras przy kaplicy i ogrodzono plac. Na pamiątkę nawiedzenia obrazu MB Częstochowskiej wybudowano kaplicę pod Jej wezwaniem na tarasie, przez co powierzchnia miejsc dla wiernych wzrosła prawie dwukrotnie. W listopadzie 1968 r. oddano do użytku drewnianą kaplicę poświęconą Św. Józefowi o wymiarach 8 × 28 m; w dni powszednie zamieniano ją na 4 sale katechetyczne. Niestety, 30 października 1969 roku kaplica spłonęła, ale już po tygodniu sprawowano nabożeństwa w nowej. Kard. Stefan Wyszyński poświęcił kaplicę Św. Józefa 28 kwietnia 1971 roku. W maju 1974 r. nawiedził parafię Kard. Giovanni Colombo, Arcybiskup Mediolanu, który przewodniczył Mszy Św. i udzielił dzieciom I Komunii Świętej. Po okresie intensywnych starań, 5 kwietnia 1976 roku, Urząd m.st. Warszawy wyraził zgodę na budowę kościoła i plebanii. Projekt przygotowali p. Konrad Kucza – Kuczyński i p. Andrzej Miklaszewski. Wykopy rozpoczęto 19 marca 1978 roku, a 27 maja Kard. Stefan Wyszyński wmurował kamień węgielny. Poświęcenia świątyni dokonał Kard. Józef Glemp 25 stycznia 1985 roku. W sierpniu tego samego roku rozpoczęły pracę w parafii siostry Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia (duchaczki). Dwukrotnie, w obecności Matki Teresy z Kalkuty, w naszej świątyni składały śluby zakonne Siostry Misjonarki Miłości, najpierw przyjął je Kard. Józef Glemp (7 czerwca 1987 roku), a potem Bp Zbigniew Kraszewski (29 listopada 1989 roku). 4 czerwca 1989 roku w parafii zorganizowano stację Kongresu Eucharystycznego, obecnych było 6 biskupów i wierni z dekanatów: Anińskiego, Grochowskiego, Otwockiego i Rembertowskiego. W roku 2000 odnowiono dolny i górny kościół oraz wymieniono okna. Ufundowano obraz Św. Faustyny i dedykowano jej dolny kościół. Świątynia została konsekrowana 26 października 2003 roku.


Kalendarium

23.07.1948 – utworzenie parafii Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła, na mocy dekretu kardynała Augusta Hlonda. Kaplica powstała w budynku braci albertynów przy ulicy Grochowskiej 194/196;

30.01.1949 – ufundowanie obrazu św. Pawła Apostoła;

1951 – zakup obrazu św. Tadeusza Judy pędzla Zofii Grabowskiej;

28.10.1951 – zawierzenie parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa;

03-04.11.1957 – nawiedzenie wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej;

1959 – budowa kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w miejscu tarasu;

03.05.1959 – początek dwutygodniowych Misji Świętych, prowadzonych przez Księży Oblatów Maryi Niepokalanej z Poznania;

21-22.05.1959 – kanoniczna wizytacja parafii przeprowadzona przez biskupa Zygmunta Grabowskiego;

11.1948 – oddana zostaje do użytku zbudowana drewniana kaplica św. Józefa;

30.10.1969 – w pożarze doszczętnie spłonęła kaplica św. Józefa;

09.11.1969 – odprawione zostaje pierwsze nabożeństwo w odbudowanej kaplicy św. Józefa;

28.04.1971 – poświęcenie kaplicy św. Józefa przez Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

09.10.1973 – msza św. dziękczynna z okazji 25-lecia parafii sprawowana przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

05.1974 – w parafii gościł kard. Colombo, abp Mediolanu. Uczestniczył on m.in. w I Komunii Świętej dzieci;

08-22.09.1974 – Misje Roku Świętego;

1972-1976 – starania parafii o wydanie pozwolenia na budowę kościoła;

05.04.1976 – Urząd Miasta Stołecznego Warszawy decyzją nr Wz/XI – 26/332/76 wyraża zgodę na budowę kościoła i parafii;

19.03.1978 – rozpoczęcie wykopów pod budowę kościoła;

27.05.1978 – poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła przez Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

02.10.1981 – poświęcenie trzech dzwonów: Marii, Józefa i Jana Pawła II przez Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa;

09-10.10.1981 – kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej nawiedza parafię;

18.05.1983 – kanoniczna wizytacja parafii przez Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa;

25.01.1985 – poświęcenie nowego kościoła przez Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa;

II/III.1985 – Misje Święte w wybudowanym kościele, prowadzone przez OO. Jezuitów;

07.06.1987 – śluby zakonne sióstr Misjonarek Miłości, w których uczestniczyła Matka Teresa z Kalkuty;

31.03.1989 – poświęcenie obrazu Miłosierdzia Bożego;

04.06.1989 – Msza św. Kongresowa celebrowana przez sekretarza Episkopatu Polski bp. Bronisława Dąbrowskiego wraz sześcioma innymi biskupami, odprawiona na terenie parafialnym od strony parku;

25.03.1992 – w wyniku nowego podziału diecezji w Polsce, parafia zostaje przydzielona do nowoutworzonej Diecezji Warszawsko-Praskiej;

24-25.10.1992 – wizytacja kanoniczna ordynariusza diecezji bp. Kazimierza Romaniuka;

07-12.03.1993 – Misje Miłosierdzia Bożego;

25.01.1995 – poświęcenie nowych organów;

1997 – odnowienie wnętrza kościoła i kaplicy Matki Bożej;

01.02.2000 – ks. prałat Jan Flaziński, budowniczy kościoła przechodzi na emeryturę. Nowym proboszczem parafii zostaje ks. Adam Szkóp;

04.05.2000 – odnowienie kościoła dolnego oraz kościoła górnego, w którym także otynkowano sufit, wymieniono okna, wykonano w prezbiterium witraż ze sceną nawrócenia św. Pawła;

25.01.2001 – poświęcenie witraża ze sceną nawrócenia św. Pawła przez bpa Kazimierza Romaniuka;

06.04.2001 – pierwsza droga krzyżowa na terenie sąsiadującego z kościołem parku;

04.2001 – pielgrzymka parafialna do Lourdes, Santiago de Compostela i Fatimy;

12.05.2001 – poświęcenie figury Matki Bożej Fatimskiej przywiezionej z Fatimy;

17.11.2001 – zmarł ks. prałat Jan Flaziński;

22.11.2001 – pogrzeb ks. prałata Flazińskiego. Mszę św. celebrowali bp Kazimierz Romaniuk, bp Stanisław Kędziora oraz bp Zbigniew Kraszewski;

27.04.2002 – wizytacja duszpasterska ordynariusza diecezji bp Kazimierza Romaniuka, którą rozpoczęło poświęcenie krzyża przy ul. Grochowskiej 231;

22.11.2002 – sala spotkań w kościele dolnym otrzymała nazwę ks. prałata Jana Flazińskiego;

04.09.2003 – wmontowanie witraża nad głównym wejściem do kościoła;

12-19.10.2003 – Misje Święte przed poświęceniem kościoła;

26.10.2003 – poświęcenie kościoła, którego dokonał ordynariusz diecezji bp Kazimierz Romaniuk;

01.04.2005 – otwarcie kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu w dolnym kościele;

2006 – wykonanie kolejnego witraża w górnym kościele ,,w hołdzie Janowi Pawłowi II” poświęconego przez ordynariusza diecezji abpa Sławoja Leszka Głódzia;

2007 – wykonanie i poświęcenie płaskorzeźby Jana Pawła II przy wejściu do kościoła. Poświęcenia dokonał bp Kazimierz Romaniuk w drugą rocznic śmierci Jana Pawła II (02.04.2007 r.);

VII-X 2008 – odnowienie górnego i dolnego kościoła oraz wmontowanie witraża ku czci św. Pawła Apostoła;

19-26.10.2008 – rekolekcje przez obchodami jubileuszu parafii;

26.10.2008 – uroczyste obchody 60-lecia parafii;

IX 2013 – uroczyste obchody 65-lecia parafii połączone z Misjami prowadzonymi przez oo. Redemptorystów

VII 2016 – Światowe Dni Młodzieży na terenie naszej diecezji. U rodzin naszej parafii goszczą amerykańscy pielgrzymi z Kansas i Kalifornii

22-23.05.2018 – nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej; 70-lecie istnienia Parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła

24.10.2020 – umiera ks. Proboszcz Adam Szkóp

29.10.2020 – pogrzeb ks. Proboszcza Adama Szkópa pod przewodnictwem ks. biskupa Romualda Kamińskiego

15.11.2020 – ingres nowego ks. Proboszcza Bogusława Kowalskiego