Ruch Światło-Życie Oaza

Spotkania odbywają się w każdy piątek poza wakacjami. Zaczynamy Mszą Świętą o 18:30, po czym udajemy się do salki oazowej, która jest obok kawiarenki parafialnej.

Wzmianki o młodzieży oazowej podczas ogłoszeń parafialnych mogą budzić w nas liczne pytania. Kogo obejmuje ta grupa i czym się zajmuje?

Chodzi o wspólnotę młodzieżową, która jest częścią Ruchu Światło-Życie, założonego w 2. połowie XX wieku przez Sługę Bożego Franciszka Blachnickiego.

Ma on na celu formowanie dojrzałych i świadomych swojej wiary ludzi. Wśród jego członków można spotkać ludzi wszelkich stanów i w różnym wieku – osoby duchowne, osoby życia konsekrowanego, małżonków, młodzież i dzieci. Nasza praca w ciągu roku, wynikająca z założeń Ruchu, polega na wspólnej formacji. W zależności od wieku, bierzemy udział w warsztatach, uczymy się czytać i rozumieć Słowo Boże, zapoznajemy się z tekstami ks. Blachnickiego.

Co roku w wakacje jeździmy na rekolekcje, podczas których pogłębiamy poznane treści – są one zwieńczeniem naszej pracy, one nas kształtują, dlatego też są dla nas tak ważne. Dobrą okazją do zacieśnienia więzi w naszej wspólnocie są Oazy Modlitwy. Podczas wspólnego weekendu poza Warszawą mamy okazję poznać się lepiej, oraz możemy więcej czasu poświęcić na rozwój wiary.

Do naszej wspólnoty zapraszamy wszystkich od 12. roku życia.

Odwiedzając nas można trafić zarówno na zabawy integracyjne, seans ciekawego filmu, jak i na konferencję czy prowadzoną modlitwę osobistą. Pod koniec rozchodzimy się do mniejszych grup. Dzięki regularnym spotkaniom mamy możliwość zawarcia i pogłębienia wspólnych więzi, jak również więzi z Bogiem.

Strona internetowa Ruchu Światło – Życie diecezji Warszawsko – Praskiej: oazapraga.pl

Facebook Ruchu Światło – Życie: facebook.com/wpraga