Siostry Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia

W parafii Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Warszawie Siostry Kanoniczki Ducha Świętego są od 16 sierpnia 1986 roku. Pracują wśród chorych, dzieci i młodzieży, w kancelarii, zakrystii oraz w kuchni. Siostry prowadzą grupy apostolskie Płomyki, Czcicieli Ducha Świętego oraz wolontariat.

Siostry Kanoniczki Ducha Świętego pracujące w naszej Parafii

s. OtyliaPrzełożona, Nauczycielka religii w Szkole Podstawowej w Zerzniu
s. FelicjaNauczycielka religii w Szkole Podstawowej nr 72
s. FilipinaKancelaria, Kiosk parafialny, Bielanki
s. HonorataOrganistka, Dziecięco – Młodzieżowa Schola Emmanuel, Pomocnicy i CzcicieleDucha Świętego
s. ValeriaPunkt Charytatywny Caritas
s. WiolettaZakrystianka
s. AdweniaNauczycielka religii w Szkole Podstawowej nr 141
s. StanisławaKucharka
s. ZuzannaNauczycielka religii w Szkole Podstawowej nr 72

Krótka historia Zgromadzenia…

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia w Polsce jest żeńską gałęzią Zakonu Ducha Świętego, założonego w drugiej poł. XII wieku we Francji. Założyciel Zakonu, Gwidon, w tradycji Zgromadzenia zwany błogosławionym, wywodził się z zamożnej rodziny Guillemów, w posiadaniu której od dwóch wieków było miasto Montpellier. Odznaczał się wielką pobożnością oraz wrażliwością na cierpienia bliźnich. Gdy otrzymał od rodziców majątek, ok. roku 1180 wybudował na przedmieściach rodzinnego Montpellier, w dzielnicy Pila Saint-Gély, szpital, w którym gromadził porzucone dzieci, ubogich, chorych i sam osobiście im posługiwał.

Przykład Gwidona, przenikniętego duchem ewangelicznej miłości, pociągnął innych, zarówno mężczyzn jak i kobiety, które szczególnie były potrzebne sierotom, by im zastąpić matki. Tak powstał Zakon Ducha Świętego, jego gałąź męska i żeńska, oddany służbie potrzebującym.

Do Polski Zakon Szpitalny Świętego Ducha sprowadził, z Wiednia dla Krakowian, w 1220 roku biskup krakowski Iwo Odrowąż, osadzając go na podkrakowskim Prądniku i powierzając jego członkom posługę w ufundowanym przez siebie szpitalu.

Aktualnie w Polsce, Siostry Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia, w siedemnastu placówkach, realizują charyzmat miłości miłosiernej w posłudze chorym w szpitalach, domach opieki i domach prywatnych a także przez wychowanie dzieci i młodzieży w ramach katechizacji. W różnych miejscach w Polsce prowadzą Przedszkola, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą, Dom Samotnej Matki i Zawodową Niespokrewnioną z Dzieckiem Rodzinę Zastępczą. Podejmują również pracę parafialną jako pielęgniarki środowiskowe i opiekunki chorych, organistki, zakrystianki i kancelistki. Siostry świętowały swoje wielkie jubileusze: w 1975 r. – Jubileusz 800-lecia istnienia Zakonu Ducha Świętego, w 1998 r. – Jubileusz 800-lecia zatwierdzenia przez Stolicę Apostolską. W roku 2008 – „Rok Ojca Gwidona” z racji 800-tnej rocznicy śmierci Założyciela. W 2020 roku swiętowały jubileusz 800 lecia istnienia Zakonu w Polsce.

Odwiedź stronę internetową zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego: kanoniczki.pl