Chłopcy ulicy z Ugandy 2009

przez | 1 kwietnia 2019

W naszej parafii gościliśmy grupę chłopców – wychowanków domu salezjańskiej misji w Ugandzie. Chłopcy przybyli do nas ze swoim wychowawcą, ojcem Ryszardem Józwiakiem.

Chłopcy są sierotami, porzuconymi przez swoich rodziców i wychowującymi się wcześniej na ulicy. Dzięki inicjatywie salezjanów stworzono dla nich dom, w którym mogą mieszkać, uczyć się i posiadać namiastkę rodziny. Dom ten nazywa się CALM czyli Children and Life Mission (Dzieci i Misja Życia).

Podczas mszy świętych chłopcy zaprezentowali swoje zdolności muzyczne i akrobatyczne, wywołując burzę braw wśród wiernych.

Dziękujemy za obecność w naszej wspólnocie parafialnej.