8. marca 2020 roku, w naszej parafii odbyły się uroczystości 800 lecia pobytu na Ziemiach Polskich Zakonu Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. O godz. 10:00 została odprawiona w naszym kościele Msza św. pod Przewodnictwem ks. Proboszcza Adama Szkópa, ks. dr hab. Jana Niewęgłowskiego prof. UKSW oraz ks. Norberta Ostanka w intencji Sióstr i całego Zgromadzenia. Po zakończonej Mszy, Siostry zaprosiły na uroczysty posiłek w salkach katechetycznych.

Fot. Marek Marchewka