Pomocnicy Ducha Świętego Pocieszyciela

Prowadzi od 2003 r. s. Honorata Juchniewicz ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia.

 • Apostolstwo kultu ku czci Ducha Świętego: modlitwy, śpiew, nabożeństwa.
 • Słuchanie natchnień Ducha Świętego i okolicznościowe spotkania.
 • Czynny udział w nabożeństwach roku liturgicznego.
 • Czytanie Pisma Świętego – loteryjka „Słowa Życia”.
 • Zbieranie na cele misyjne i charytatywne: znaczki, nakrętki, makulatura.
 • Spełnianie dobrych uczynków, troska o chorych, odwiedzanie samotnych.
 • Poznawanie charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego.
 • Duchowa i materialna pomoc Misjonarkom pracującym w Burundi (Afryka).
 • Prowadzenie korespondencji z Misjonarkami: listy, e-maile.

Spotkania odbywają się w związku z takimi wydarzeniami jak:

 • Tydzień Misyjny.
 • Wspomnienie o. Gwidona.
 • Boże Narodzenie.
 • Wielkanoc.
 • Zesłanie Ducha Świętego.