Ks. prał. dr hab. Jacek Grzybowski biskupem pomocniczym Diecezji Warszawsko-Praskiej

przez | 26 listopada 2020

W dniu 26 listopada 2020 roku, Nuncjatura Apostolska w Polsce podała do wiadomości informację, że Papież Franciszek mianował ks. prał. Jacka Grzybowskiego nowym biskupem pomocniczym Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Biskup Nominat ma 47 lat i pochodzi z parafii MB Królowej Polski w Wołominie. Święceń kapłańskich udzielił mu ks. bp Kazimierz Romaniuk 30 maja 1998 roku.

Po przyjęciu święceń ksiądz Jacek Grzybowski pracował przez pierwsze dwa lata jako wikariusz w Parafii św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława BM w Stanisławowie (1998-2000)
a następnie w Parafii Świętej Trójcy w Ząbkach (2000-2003). Ze względu na kontynuowaną pracę naukową podjął posługę kapelana Sióstr Dominikanek Misjonarek w Zielonce (2003-2004).

Jako absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (1998 – magisterium,
1999 – licencjat) w listopadzie 2004 roku obronił doktorat z nauk humanistycznych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW (Filozoficzne konsekwencje średniowiecznego sporu
o legitymizację władzy. Ujęcie św. Tomasza z Akwinu i Dantego Alighieri)
. W tym samym roku został mianowany prefektem ds. studiów oraz wykładowcą filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym DW-P. Rozpoczął także prowadzenie wykładów i zajęć dydaktycznych z historii filozofii, antropologii filozoficznej i filozofii Boga na Papieskim Wydziale Teologicznym
w Warszawie w ramach Studiów dla Świeckich. Od 2005 roku Biskup Nominat był także dyrektorem biblioteki seminaryjnej. Seminaryjne funkcje prefekta i dyrektora pełnił do 2013 roku.

W 2007 roku został adiunktem w Katedrze Filozofii Kultury Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW; W październiku 2013 roku uzyskał tam habilitację w dziedzinie filozofii, specjalność filozofia polityki i filozofia kultury; 30 października 2014 roku Rektor UKSW uchwałą Senatu UKSW nadał mu tytuł profesora nadzwyczajnego UKSW.

W latach 2013-2017 ks. prał. Jacek Grzybowski, kontynuując pracę w WSD DW-P, był jednocześnie rezydentem Parafii św. Łukasza Ewangelisty w Warszawie na Tarchominie. Latem 2017 roku objął funkcję diecezjalnego duszpasterza akademickiego i dyrektora Diecezjalnego Ośrodka DA „Arka”.

W naszej parafii ks. Jacek odprawia Msze święte akademickie w niedziele o godz. 19:30.

Biskup Nominat jest członkiem diecezjalnych Komisji: ds. Reformy Formacji (2011) oraz
ds. Studiów (2014) a także członkiem Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych (2017).
Jest także członkiem Rady Kapłańskiej (2018). W 2012 roku ks. abp Henryk Hoser SAC odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu a ks. bp Romuald Kamiński powołał go jako kanonika honorowego w skład Kapituły Konkatedralnej.

Jak sam pisze: W swojej refleksji naukowej związanej z filozofią podejmuję badania w czterech obszarach: historii filozofii, filozofii kultury, filozofii polityki i filozofii religii. Zakres moich prac naukowych związany jest z badaniem relacji jakie występują pomiędzy filozofią teoretyczną (metafizyka, historia filozofii) a filozofią praktyczną (filozofia kultury, filozofia religii, filozofia polityki, problematyka społeczna i etyczna). Tak zdefiniowany obszar badawczy realizowałem od początku swojej działalności naukowej (doktorat w 2004 roku, UKSW) poprzez publikację książek
i artykułów naukowych, w pracach zbiorowych, pracach redagowanych, hasłach słownikowych
i encyklopedycznych, recenzjach, tekstach popularyzatorskich, jak również poprzez pracę dydaktyczną i naukową …

Wśród publikacji książkowych autorstwa ks. prof. Jacka Grzybowskiego znajdują się m.in.: Szukając światła w nocy świata. Rozważania o religii, kulturze i polityce (2018), Uciec z krainy zapomnienia (2016), Myśl filozoficznie – myśl politycznie! Analiza i ocena historyczno-kulturowych racji filozofii polityki (2013), Byt, Tożsamość, Naród. Próba wyjaśnienia formuły „tożsamość narodowa” w perspektywie metafizyki (2012), Miecz i Pastorał. Filozoficzny uniwersalizm sporu o charakter władzy. Tomasz z Akwinu i Dante Alighieri (2006) i wiele innych. Do nich dodać należy liczącą kilkaset tytułów listę artykułów naukowych, publikowanych na łamach różnych periodyków. Biskup Nominat jest także chętnie zapraszanym przez różne środowiska prelegentem i cenionym mówcą.

Źródło: https://diecezja.waw.pl/7243