Zapraszamy naszych parafian na Mszę święta w ostatni dzień roku 2020. Dziękować będziemy w niej za otrzymane łaski oraz będziemy prosić o pomyślność w roku nadchodzącym.