Opłatki, sianko, świece wigilijne Caritas

przez | 28 listopada 2021

Od I Niedzieli Adwentu (28.11.2021) można zaopatrywać się elementy, które od wielu lat towarzyszą nam przy wigilijnym stole.

W sianko pod wigilijny obrus zaopatrzyć się można w kiosku parafialnym u s. Filipiny. Opłatek do wspólnego przełamania się przed wieczerzą wigilijną dostępny jest w kiosku, zakrystii oraz kancelarii.

Świece Caritas nabyć można w kiosku parafialnym. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom wesprzeć można także za pomocą środków nowoczesnej technologii. Więcej szczegółów znajduje się poniżej (źródło: Caritas).

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oznacza nadzieję na lepszy los dla setek tysięcy dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. W ramach 28. edycji akcji Caritas Polska przygotowała ok. 2 mln świec, które zapłoną na wigilijnych stołach. Finansowanie wakacyjnego wypoczynku, posiłków, stypendiów oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu – to główne cele, którym służą co roku środki zebrane dzięki dystrybucji świec Caritas, prowadzonej w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. O przeznaczeniu wpływów związanych z Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom będą decydować diecezjalne Caritas, uwzględniając lokalne potrzeby. Ponadto w tym roku 10 groszy, uzyskanych dzięki każdej z wigilijnych świec rozprowadzanych w parafiach, zostanie przeznaczone na kompleksowy rozwój placówek dla dzieci w krajach rozwijających się (edukacja, dożywanie).

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało zapoczątkowane przez Caritas w 1994 r. Co roku, podczas adwentu, świece są rozprowadzane w parafiach w całej Polsce. Od blisko 20 lat akcja ma charakter ekumeniczny. Obecnie jest prowadzona przez Caritas wspólnie z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Eleos. Od początku nawiązuje do idei pustego miejsca przy stole. Światło świecy przypomina Polakom, że na naszą pomoc czekają ci, którzy nas potrzebują.