Informacje na rok szkolny 2021/2022 pojawią się wkrótce 🙂

Opiekunem bierzmowanych jest ks. Dariusz Rejmuza


Rachunek sumienia dla młodzieży przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania


Modlitwy dla kandydatów do bierzmowania oraz pytania egzaminacyjne