Opiekunem bierzmowanych jest ks. Dariusz Rejmuza


Rachunek sumienia dla młodzieży przed przystąpieniem do sakramentu bierzmowania


Modlitwy dla kandydatów do bierzmowania oraz pytania egzaminacyjne


Sakrament bierzmowania dla młodzieży II roku odbędzie się na Mszy świętej w piątek, 4.06.2021 roku o godz. 18:30.