III Niedziela Wielkiego Postu (12 marca 2023 r.)

przez | 12 marca 2023
  1. Od godz. 9.30 zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki.
  2. Dzisiaj Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i procesją o godz. 17.00.
  3. Drogi krzyżowe w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 8.30, 17.00 z udziałem dzieci, 17.45 i 19.30.
  4. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Poprowadzi je ks. Aleksander Sewastianowicz – polski kapłan z Białorusi.
  5. Prosimy osoby, które się zgłosiły na pielgrzymkę na Święty Krzyż o uzupełnienie koniecznych danych do ubezpieczenia i wpłatę kosztów wyjazdu. Wyjazd 25 marca o godz. 6.00 spod kościoła.
  6. Ogłaszamy rodzinny konkurs na największą i najpiękniejszą palmę. Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi w Niedzielę Palmową po Mszy św. o godz. 11.30.